TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ – THÀNH ĐOÀN TP. HCM

   01 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh

   (028) 38.230.780 – (028) 38.233.363 – (028) 73.087.007

   khoahoctre@gmail.com

   facebook.com/khoahoctre

   Khoa học trẻ TST

   khoahoctre.com.vn

 

Share This