HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ

QUẬN 6 TỔ CHỨC NGÀY HỘI “TUỔI TRẺ QUẬN 6 VỚI KHOA HỌC – ĐỔI MỚI – SÁNG TẠO” NĂM 2022

👉 Nhằm tuyên truyền, cung cấp những kiến thức cho đoàn viên, hội viên, thanh niên về lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Bên cạnh đó, tạo sân chơi lành mạnh với các hoạt động sáng tạọ nhằm khuyến khích khả năng tư duy, áp dụng khoa học công nghệ,cải tiến kỹ thuật của tuổi trẻ, góp phần xây dựng Quận 6 có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Quận Đoàn – Hội LHTN Việt Nam Quận 6 phối hợp Phòng Kinh tế Quận 6 và Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội “Tuổi trẻ Quận 6 với khoa học – đổi mới – sáng tạo” năm 2022.

👉 Ngày hội cũng là dịp để các cán bộ Đoàn, đoàn viên có dịp được giao lưu, học hỏi, chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn trong việc đổi mới, sáng tạo phương thức tổ chức các hoạt động Đoàn, tăng cường đúc kết và nhân rộng các mô hình, giải pháp hiệu quả. Góp phần nâng cao nhận thức xã hội về vai trò của khoa học, công nghệ đối với sự phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn Quận.

 👉Ngày hội “Tuổi trẻ Quận 6 với khoa học đổi mới khoa học – đổi mới – sáng tạo” năm 2022 là hoạt động thiết thực nhằm phát huy sáng kiến trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh; đẩy mạnh các hoạt động về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong  hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ.

👉 Ngày hội “Tuổi trẻ Quận 6 với khoa học đổi mới khoa học – đổi mới – sáng tạo” năm 2022 đã diễn ra sôi nổi với các nội dung Như

    – Tập huấn chuyên đề về Chuyển đổi số đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

      – Khu vực trải nghiệm các sản phẩm khoa học, sáng tạo, STEM

      – Khu vực sân chơi Khoa học vui.

      – Khu vực triển lãm trưng bày các sản phẩm, mô hình sáng tạo

      – Khu vực đóng góp ý tưởng sáng tạo trên cổng thông tin ý tưởng sáng tạo của Thành phố.

Share This