HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ

BÁO CÁO THAM LUẬN HỘI NGHỊ “MẠNG LƯỚI VẬN TRÙ HỌC – TỐI ƯU HÓA VIỆT NAM NĂM 2022”

Sáng 6/8, trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) tiếp tục phối hợp cùng Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán (VIASM) tập trung thảo luận các nhóm vấn đề chính trong Hội thảo thường niên của mạng lưới Vận trù học – Tối ưu hóa Việt Nam năm 2022.

Hiện nay, nghành Vận Trù học – Tối ưu hóa ở Việt Nam và Quốc tế là một ngành rất có tiềm năng nhưng sự kết nối, nhận thức và ứng dụng tối ưu hóa vào thực tiễn trong sản xuất và kinh doanh vẫn còn nhiều hạn chế. Hội nghị lần này được tổ chức với mong muốn tăng cường nhận thức của xã hội về tầm quan trọng của ngành Vận Trù học – Tối ưu hóa và mở rộng mạng lưới các nhà khoa học Việt Nam trong lĩnh vực Vận trù học – Tối ưu hóa ở Việt Nam và Quốc tế.  

Tại hội thảo, ông Vincent Gosselin (trưởng nhóm phát triển phần mềm ILOG, IBM) cho biết: “Mô hình hóa là một trong những nhiệm vụ quan trọng và đầy thách thức trong các dự án phát triển các ứng dụng Vận trù học (OR) trong thực tế.

Trong buổi nói chuyện này, trước tiên chúng ta tập trung vào các bước chính của việc xây dựng một “mô hình OR tốt” và cách tránh vô số khó khăn đang chờ đợi “người lập mô hình Al” mới vào nghề. Thứ hai, chúng tôi sẽ cung cấp  một góc nhìn lớn hơn bằng cách xem xét mô hình “tối ưu hóa” trong bối cảnh của một dự án phần mềm tổng thể. Quan điểm quan trọng này cũng hay bị đánh giá thấp và dễ gặp nhiều thất bại,…”. 

Bên cạnh đó, TS. Nguyễn Phan Bạch Sử (trường ĐH La Trobe) cũng nhấn mạnh về thiết kế tự động của kinh nghiệm lập kế hoạch sản xuất – một quan điểm học tập tiến hóa: “Các thuật toán machine learning (ML) đã chứng minh khả năng tự động tạo ra các kinh nghiệm rất cạnh tranh cho một loạt các vấn đề tối ưu hóa.

Lập kế hoạch sản xuất là một lĩnh vực ứng dụng đặc biệt phổ biến mà một số thuật toán ML khác nhau đã được phát triển và được chứng minh là hiệu quả, dễ thực hiện và có thể tái sử dụng trong các điều kiện cửa hàng khác nhau,…”.     

Ngoài báo cáo các tham luận, hội nghị lần này cũng được xem là diễn đàn cho cộng đồng nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng Vận trù học – Tối ưu hóa tại Việt Nam và Quốc tế, có thể trao đổi ý tưởng, cập nhật các kết quả nghiên cứu mới nhất, hợp tác trong các dự án nghiên cứu chung về tối ưu hóa trong hệ thống sản xuất, chuỗi cung ứng và Logistics. 

Share This