HOẠT ĐỘNG CƠ SỞ

SÂN CHƠI THIẾU NHI SÁNG TẠO NĂM 2022 — TÊN LỬA NƯỚC

⭐⭐⭐ Quận Đoàn Quận 8 thực hiện chuỗi hoạt động hè; thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến đến chào mừng Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận 8 lần thứ XII, nhiệm kì 2022-2027, nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên nhi đồng trong dịp hè về, khuyến khích đẩy mạnh các hoạt động khoa học trong và ngoài nhà trường. Ngày 30/7/2022, BCĐ hè Phường 2 đã tổ chức “Sân chơi thiếu nhi sáng tạo ⭐️⭐️⭐️

☀☀☀Tạo sân chơi lành mạnh cho các em thiếu nhi, qua đó, phát hiện, bồi dưỡng và ươm mầm các tài năng nhí trong lĩnh vực khoa học. Tạo sân chơi lành mạnh để bồi dưỡng tư duy, óc sáng tạo và giúp cho các em thiếu nhi phát triển toàn diện ☀️☀️☀️

Share This