Tập thể lãnh đạo, cán bộ Trung tâm sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, để đưa phong trào sáng tạo, nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ thành phố bay cao, vươn xa hơn nữa, để Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ sẽ tiếp tục là nơi “thắp sáng ước mơ, khơi nguồn sáng tạo, nghiên cứu khoa học của tuổi trẻ thành phố”.

KHOA HỌC TRẺ TST
Share This