EURÉKA

𝐆𝐈𝐀̉𝐈 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 𝐊𝐇𝐎𝐀 𝐇𝐎̣𝐂 𝐄𝐔𝐑𝐄́𝐊𝐀 𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐓𝐀̀𝐈 𝐓𝐑𝐎̛̣ 𝐊𝐈𝐍𝐇 𝐏𝐇𝐈́ 𝐓𝐈𝐄̂̀𝐍 𝐓𝐇𝐔̛𝐎̛̉𝐍𝐆 𝟓 𝐍𝐀̆𝐌 (𝟐𝟎𝟐𝟑 – 𝟐𝟎𝟐𝟕)

Sáng ngày 26/12/2023, Ban tổ chức Giải thưởng Sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka đã vinh dự nhận được sự đồng hành, hỗ trợ, phối hợp của Quỹ xã hội Từ thiện Tâm nguyện Việt.

Hai đơn vị đã tiến hành ký kết phối hợp với mong muốn được nâng tầm Giải thưởng và hướng đến hỗ trợ cho các sản phẩm nghiên cứu khoa học của sinh viên có tính ứng dụng và phục vụ cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người yếu thế, người khuyết tật.

Theo đó, Quỹ xã hội Từ thiện Tâm nguyện Việt sẽ cùng đồng hành, tài trợ toàn bộ kinh phí tiền thưởng cho Giải thưởng trong giai đoạn 5 năm 2023 – 2027 (ước tính khoảng hơn 2 tỷ đồng) và kinh phí hỗ trợ phát triển các đề tài có tính ứng dụng cao của Giải thưởng để tiếp tục nghiên cứu và phát triển, đưa vào thực tế.

Cám ơn sự đồng hành, hỗ trợ rất có ý nghĩa của Quỹ xã hội Từ thiện Tâm nguyện Việt cùng chung tay với Thành Đoàn – Hội Sinh viên Việt Nam thành phố, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ trong bồi dưỡng các tài năng nghiên cứu khoa học trẻ, chắp cánh ước mơ và khơi nguồn sáng tạo trong thanh thiếu niên, sinh viên thành phố và cả nước. Chúc cho Giải thưởng ngày càng được phát triển và nâng chất, trở thành nơi ươm mầm cho nhiều nhà khoa học trẻ trong tương lai.

#GiaithuongEuréka#sinhviennckh#khoahoctre#sangtaotre#TamnguyenViet

Share This