EURÉKA HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC HỘI NGHỊ - HỘI THẢO

HỘI THẢO KHOA HỌC “THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRONG SINH VIÊN”

Hội thảo đã nhận bài tham luân từ 28 trường cao đẳng, đại học, học viện trên toàn quốc cụ thể:

1. Trường Đại học Giáo dục – ĐHQGHN

2. Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh

3. Học viện Tòa án

4. Phân viện Học viện Hành chính Quốc gia khu vực miền Trung

5. Trường Đại học Nha Trang

6. Trường Đại học Kinh tế Nghệ An

7. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

8. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh

9. Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

10. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

11. Học viện Cán bộ TP. Hồ Chí Minh

12. Trường Đại học Đông Á

13. Trường Trung học Thực hành Đại học Sư phạm

14. Trường Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh

15. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG-HCM

16. Trường Cao đẳng Công thương miền Trung

17. Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

18. Trường Đại học Cửu Long

19. Trường đại học Công Nghiệp TP. Hồ Chí Minh

20. Trường Đại học Văn hoá TP. Hồ Chí Minh

21. Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

22. Trường Đại học Quốc tế, ĐHQG-HCM

23. Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP. Hồ Chí Minh

24. Trường Đại học Thủ Dầu Một

25. Trường Đại học An ninh Nhân dân

26. Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

27. Đại Học VinUni

28. Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh

🏘THÔNG TIN LIÊN HỆ TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ

👉Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

👉ĐT: 028 38.230.780 – 039.468.5615 (gặp đ/c Hoàng Thị Cẩm Chương)

Share This