HỘI NGHỊ - HỘI THẢO

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ đã tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động sáng tạo và nghiên cứu khoa học năm 2022

Sáng ngày 10/3/2022, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ đã tổ chức Hội nghị triển khai các hoạt động sáng tạo và nghiên cứu khoa học năm 2022 tại Hội trường Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh. Chương trình có sự tham gia của đại diện các cơ sở Đoàn trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Share This