CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO TRẺ

TÌM KIẾM Ý TƯỞNG VÀ PHÁT HUY CÁC HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO DÀNH CHO HỌC SINH TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH

💧💧 Ngày 9/12/2021, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức Talk show chuyên đề “Tìm kiếm ý tưởng và phát huy các hoạt động sáng tạo dành cho học sinh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh”

💧💧 Báo cáo viên ThS. Trần Đức Sự đã gửi đến các bạn học sinh một buổi chiều thật thú vị và bổ ích với chủ đề “Tìm kiếm ý tưởng và phát huy các hoạt động sáng tạo dành cho học sinh trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh”.

💖 Ban Tổ chức chương trình trân trọng gửi lời cảm ơn ThS. Trần Đức Sự và các bạn học sinh… dành thời gian tham gia và đưa ra những câu hỏi thảo luận sôi nổi để làm rõ hơn về chủ đề buổi Workshop!!

Share This