CUỘC THI Ý TƯỞNG SÁNG TẠO TRẺ

Thông báo điều chỉnh thời gian tổ chức Cuộc thi Sáng tạo trẻ “Giao thông xanh” lần 5, năm 2022 và Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền An toàn giao thông lần 2, năm 2022

———

Thực hiện các kế hoạch liên tịch số 10/KHLT-HLHTN-TTPTKHCNT và 11/KHLT-HLHTN-TTPTKHCNT ngày 31 tháng 7 năm 2022 giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố và Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ về việc tổ chức Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền An toàn giao thông lần 2 và Cuộc thi Sáng tạo trẻ “Giao thông xanh” lần 5, năm 2022; Nhằm tạo điều kiện cho Đoàn viên, Hội viên, thanh thiếu nhi Thành phố có thời gian nghiên cứu, tìm kiếm ý tưởng, mô hình thiết thực trong việc giải quyết các vấn đề về giao thông, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ – đơn vị thường trực Ban tổ chức Cuộc thi, thông báo thay đổi thời gian tổ chức cụ thể như sau:

1. Cuộc thi Sáng tạo trẻ Giao thông xanh lần 5, năm 2022:

– Thời gian đăng ký: đến hết ngày 30/9/2022.

– Chấm sơ loại và bảo vệ ý tưởng: từ ngày 01 đến ngày 16/10/2022.

– Thực hiện ý tưởng và tổ chức vòng Chung kết, lễ tổng kết trao giải: dự kiến ngày 23/10/2022 (trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP. Hồ Chí Minh lần thứ 13, năm 2022).

– Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến trên Cổng thông Tin Ý tưởng sáng tạo trẻ Thành phố Hồ Chí Minh https://ytuongsangtaohcm.vn/ hoặc đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://bit.ly/giaothongxanh2022-dk.

2. Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền An toàn giao thông lần 2, năm 2022:

– Thời gian đăng ký và tiếp nhận hồ sơ dự thi: đến hết ngày 30/9/2022.

– Chấm sơ loại và vòng Bán kết:từ ngày 01 đến ngày 16/10/2022.

– Vòng Chung kết và tổng kết trao giải: dự kiến ngày 22/10/2022 (trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Tuổi trẻ sáng tạo TP. Hồ Chí Minh lần thứ 13, năm 2022).

– Hình thức đăng ký:Thí sinh nộp sản phẩm dự thi về trang đăng ký trực tuyến tại địa chỉ https://bit.ly/thietkesanphamtuyentruyengiaothong2022.

3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Nhà văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1).

Trên đây là thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức Cuộc thi sáng tạo trẻ Giao thông xanh lần 5 và Cuộc thi Thiết kế sản phẩm tuyên truyền An toàn giao thông lần 2, năm 2022, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ đề nghị các cơ sở Đoàn triển khai thực hiện theo thông báo này.

Share This