HỘI NGHỊ - HỘI THẢO

Mời viết bài tham luận Hội thảo An toàn thực phẩm và An ninh lương thực lần 5 năm 2021

Nhằm tập hợp lực lượng các nhà khoa học trẻ, trí thức trẻ và xây dựng môi trường giao lưu, chia sẻ giữa các nhà khoa học trong các lĩnh vực liên quan đến công nghệ thực phẩm trong nước và quốc tế. Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học An toàn thực phẩm và An ninh lương thực lần 5 năm 2021, Ban tổ chức Hội thảo kính mời quý thầy/cô, anh/chị tham gia viết bài tham luận Hội thảo, cụ thể như sau:

Đối tượng: giảng viên, nghiên cứu, nhà khoa học, doanh nghiệp, sinh viên và học sinh trong và ngoài nước.

Nội dung tham luận:

– Công nghệ sau thu hoạch, chế biến và bảo quản thực phẩm.

– Dinh dưỡng và sức khỏe từ thực phẩm.

– Phương pháp nghiên cứu, công nghệ sản xuất mới, quản lý chất lượng thực phẩm và đảm bảo an ninh lương thực.

– Tác động của an ninh lương thực đến nền kinh tế Việt Nam.

– Luật An toàn thực phẩm.

– Sản phẩm khởi nghiệp.

Thể lệ – nội dung viết bài và mẫu bài tham luận hội thảo: https://drive.google.com/…/168LmAYOVd7bM7BlAySvY36En7eb…

Hạn nhận bài viết đến 30 tháng 5 năm 2021.

File bài tham luận được nộp qua website: http://foodscience.edu.vn/

Thông tin liên hệ hỗ trợ:Đ/c Nguyễn Ngọc Liên – 0369873860 – nnl300496.dt@gmail.com

Share This