CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NHI TP. HCM

HỘI THU HỒ SƠ VÀ SẢN PHẨM SÁNG TẠO – CUỘC THI SÁNG THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG

HÔNG BÁO HỘI THU HỒ SƠ VÀ SẢN PHẨM SÁNG TẠO – CUỘC THI SÁNG THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG LẦN 16 NĂM 2021

Cuộc thi do Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Đài Truyền hình Thành phố và Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Cuộc thi nhằm phát huy khả năng tư duy, sáng tạo của thanh thiếu nhi thành phố, ứng dụng có hiệu quả các sản phẩm sáng tạo của các em học sinh vào sản xuất và đời sống từ đó góp phần phát triển kinh tế – xã hội, tạo môi trường giao lưu, học tập và chia sẻ kiến thức giữa các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm học thuật, sáng tạo, nghiên cứu khoa học.

Gồm 02 nội dung: Sản phẩm sáng tạo và Liên hoan Câu lạc bộ, Đội, Nhóm học thuật, sáng tạo, NCKH.

👉 Thời gian: Hạn chót nộp hồ sơ và sản phẩm là 17g00 ngày 17/5/2021 (Thứ hai) (Sang: từ 8g30 – 11g30, chiều: từ 13g30 – 18g00)

👉 Điạ điểm: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (Địa chỉ: Số 01, Phạm Ngọc Thạch, P. Bến Nghé, Quận 1 – sđt: 039.468.5615)Vui lòng tải mẫu phiếu đăng ký và thông tin cuộc thi tại: https://bit.ly/cuocthisangtao2021

Share This