CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NHI TP. HCM

VÒNG BÁN KẾT – CUỘC THI SÁNG TẠO THANH THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG TP. HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ 16 NĂM 2021

Ngày 22/08/2021, vòng Bán kết cuộc thi đã được tổ chức theo hình thức thi thuyết trình trực tuyến trước hội đồng giám khảo.

Sau quá trình hội thu và Sơ loại sản phẩm, Ban tổ chức cuộc thi trân trọng chúc mừng 137 sản phẩm sáng tạo (trên tổng số 142 sản phẩm) đã vượt qua vòng Sơ loại để bước vào vòng Bán kết của cuộc thi.

Share This