HỘI NGHỊ - HỘI THẢO

Tổng kết trao giải Hội nghị Khoa học Kinh tế trẻ năm 2019

Chương trình Hội nghị gồm 2 phần: Phiên toàn thể và các phiên tiểu ban. Các phiên tiểu ban được chia thành 2 tiểu ban báo cáo oral song song.
Phiên toàn thể sẽ bao gồm 2 bài tham luận, báo cáo của những chuyên gia kinh tế hàng đầu của Việt Nam nói chung và các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam tham gia nói riêng.

Phiên Tiểu ban 1 – Tác động của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam tham gia đến lực lượng lao động trẻ (5 báo cáo oral và triển lãm Poster 5 báo cáo này) tập trung vào các nghiên cứu tác động của FTAs đối với Việt Nam và lao động trẻ, tác động của Hiệp định CPTPP đối với thị trường lao động việc làm của Việt Nam, bàn về thang bảng giá trị thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập Quốc tế hiện nay, ảnh hưởng của lao động trẻ tới thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp trong điều kiện Việt Nam tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do,…

Phiên Tiểu ban 2 – Tác động của các Hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam tham gia đến nền kinh tế Việt Nam (5 báo cáo oral và triển lãm Poster 5 báo cáo này) thảo luận về thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam, mối quan hệ đa chiều giữa độ mở thương mại, công nghiệp hóa, đô thị hóa, phát thải CO2 và tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam, Cơ hội và thách thức cho nguồn nhân lực Việt Nam trong bối cảnh hội nhập và tham gia vào các Hiệp định thương mại tự do FTA, hội nhập kinh tế quốc tế và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam, Tác động của biện pháp phi thuế quan tới chuỗi giá trị toàn cầu của Việt Nam,…

Sau Hội nghị, các báo cáo chất lượng và xuất sắc sẽ được tuyên dương và trao giải với cơ cấu giải thưởng gồm 02 giải Nhất, 02 giải Nhì, 02 giải Ba và 04 giải Khuyến khích. Ban tổ chức và Hội đồng khoa học sẽ đánh giá từ các đề tài đạt giải nhất của Hội nghị chọn ra 01 đề tài có chất lượng tốt nhất trao giải đặc biệt, đề tài đạt giải đặc biệt sẽ được hỗ trợ kinh phí 80.000.000 – 100.000.000 đồng từ Chương trình Vườn ươm do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh quản lý để tiếp tục hoàn thiện phát triển đề tài nghiên cứu.

Cũng trong dịp này, Trung tâm Phát triển KH&CN Trẻ cũng ký kết hợp tác cùng Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, 2 bên phối hợp đặt hàng nghiên cứu cho các nhà nghiên cứu trẻ về kinh tế, tài chính ngân hàng, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo kinh tế; định kỳ tổ chức Hội nghị khoa học Kinh tế trẻ; triển khai các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

Hội nghị Khoa học Kinh tế trẻ năm 2019Đánh giá tác động của các Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam tham gia đến…

Người đăng: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ vào Thứ Hai, 2 tháng 12, 2019
Share This