Hình header

Thông báo Sơ tuyển Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ năm 2018

Vườn ươmNgày đăng: 21/12/2017Nguồn tin: TST

 Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn thành phố Hồ Chí Minh - cơ quan chủ trì Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ thông báo nhận hồ sơ sơ tuyển chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ năm 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Nhằm khuyến khích, tạo điều kiện, đồng thời phát huy tiềm lực về sức trẻ, sức sáng tạo của tuổi trẻ thành phố trong việc tham gia các hoạt động sáng tạo và nghiên cứu khoa học, từ đó đề ra các mô hình - giải pháp mới, hiệu quả góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của thành phố và đất nước.

- Thông qua chương trình góp phần ươm tạo các nhà khoa học cho thành phố và đất nước. 

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo tốt công tác thông tin và tuyên truyền rộng rãi đến các đối tượng thanh niên, đến các cơ sở Đoàn; các công trình, đề tài đăng ký tham gia đảm bảo tiến độ thực hiện, nội dung nghiên cứu có giá trị ứng dụng cao.

- Cơ quan chủ trì có nhiều giải pháp trong việc hỗ trợ chủ nhiệm thực hiện đề tài.

II. ĐỐI TƯỢNG:

- Cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài là công dân Việt Nam hiện đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh, có độ tuổi từ 35 tuổi trở xuống, đối tượng cụ thể là cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giáo viên - giảng viên trẻ, cán bộ công chức trẻ, cán bộ nghiên cứu trẻ thuộc các cơ quan, trường học, trung tâm - viện nghiên cứu; sinh viên.

- Mỗi đề tài chỉ được đăng ký 01 chủ nhiệm đề tài; không giới hạn số lượng và độ tuổi của cố vấn chuyên môn và cộng tác viên tham gia thực hiện đề tài.

III. NỘI DUNG:

- Nghiên cứu một số vấn đề phục vụ cho công tác quản lý và phát triển trong các đối tượng thanh thiếu nhi thành phố.

- Chú trọng nghiên cứu cơ bản, có quan tâm đến nghiên cứu triển khai, ứng dụng gắn liền với mục tiêu và nội dung 15 chương trình nghiên cứu chuyên ngành của thành phố:

1. Chương trình Công nghệ thông tin và Điện tử viễn thông

2. Chương trình Công nghệ Sinh học

3. Chương trình Vật liệu mới và Công nghệ Dược

4. Chương trình Công nghệ Công nghiệp - Tự động hóa

5. Chương trình Bảo vệ Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi khí hậu

6. Chương trình An ninh thông tin

7. Chương trình Phát triển vi mạch

8. Chương trình Khoa học và Công nghệ Năng lượng

9. Chương trình Nông nghiệp và Công nghệ Thực phẩm

10. Chương trình Y tế

11. Chương trình Nghiên cứu giảm ngập nước

12. Chương trình Nghiên cứu giảm ùn tắc giao thông

13. Chương trình Khoa học Xã hội và nhân văn

14. Chương trình Quản lý đô thị

15. Chương trình Giáo dục - Thể dục thể thao và Phát triển nguồn nhân lực

Ghi chú: chương trình Vườn ươm sáng tạo Khoa học và Công nghệ trẻ không phải là chương trình chuyên ngành nên không giới hạn lĩnh vực đăng ký nghiên cứu.

Ngoài ra, Ban chủ nhiệm chương trình khuyến khích các nội dung nghiên cứu sau:

         - Khảo sát về tình hình thanh niên thành phố, các xu hướng tội phạm vị thành niên, đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội nói chung cũng như trong thanh thiếu nhi. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên;

         - Nghiên cứu về cải cách hành chính, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, về mô hình chính quyền đô thị;

         - Nghiên cứu về bảo vệ môi trường, cảnh quan, mảng xanh đô thị; cải tạo môi trường, cảnh quan sông Sài Gòn;

         - Nghiên cứu về nhận thức, ý thức và trách nhiệm của tuổi trẻ thành phố về bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, trong đó có chủ quyền biên giới, hải đảo;

         - Nghiên cứu về nhu cầu trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi, các mô hình giáo dục có sức hấp dẫn thanh thiếu nhi;

         - Vận động thanh niên nâng cao nhận thức và khả năng thực hành pháp luật, văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp, chú trọng bản sắc văn hóa trong quá trình giao lưu, hội nhập quốc tế. Nghiên cứu về sự tác động của các loại hình nghệ thuật truyền thống trong đoàn viên thanh niên, nâng cao ý thức giữ gìn, phát huy di sản văn hóa dân tộc;

         - Nghiên cứu các mô hình, giải pháp xây dựng nông thôn mới cho 5 huyện ngoại thành trên địa bàn thành phố.

V.  KINH PHÍ - THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Kinh phí cấp cho mỗi đề tài không quá 150.000.000đ (một trăm năm mươi triệu đồng) từ nguồn ngân sách Nhà nước theo hình thức chuyển khoản 3 đợt trong năm.

- Các khoản kinh phí thực hiện đề tài và khoản chi cố định phục vụ cho công tác quản lý, tổ chức hội đồng được quy định theo thông tư 55/2015/TTLT-BTC_BKHCN.

- Chủ nhiệm đề tài chịu trách nhiệm sử dụng kinh phí đúng mục đích và cung cấp đầy đủ chứng từ quyết toán cho cơ quan quản lý.

- Thời gian thực hiện đề tài là không quá 12 tháng, chủ nhiệm đề tài có trách nhiệm phân bổ thời gian hợp lý trong khoảng thời gian cho phép theo quy định của chương trình.

VI. THỜI GIAN, LỆ PHÍ VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ SƠ TUYỂN

  1. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 5/01/2018.
  2. Lệ phí sơ tuyển

- Phí sơ tuyển: 2.000.000đ (hai triệu đồng) cho một đề tài đăng ký sơ tuyển.

- Chi phí trên bao gồm chi phí kiểm định thông tin đề tài, chi phí sơ tuyển đề tài.

  1. Địa điểm:

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Quản lý khoa học và Phát triển Dự án - Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn

Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 028.38.230.780 - 0909.065.119 (gặp đồng chí Sơn Giang)

Website: www.khoahoctre.com.vn, Email: vuonuomtst@gmail.com

Tải biểu mẫuthể lệ tham gia tại đây

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ
Số 1, Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38 233 363 - (028) 38 230 780

© 2015 - 2019 Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn