LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác Tuần của Lãnh đạo Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ – Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh