HỘI NGHỊ - HỘI THẢO

Hội thảo khoa học “NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO THANH NIÊN” đã tiếp nhận hơn 60 bài tham luận

Ban tổ chức Hội thảo khoa học “NĂNG LỰC CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO THANH NIÊN” đã tiếp nhận hơn 60 bài tham luận của 130 tác giả đến từ 36 đơn vị. Hội thảo do Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp cùng Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM tổ chức với sự đồng hành từ Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM.Hội thảo sẽ diễn ra vào lúc 8g00 ngày 18/5/2022 tại Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM (36 Tôn Thất Đạm, Quận 1).

Share This