Hình header
Tiếng Việt English

Danh sách các đơn vị có bài báo gửi tham luận Hội nghị khoa học An toàn thực phẩm và An ninh lương thực lần 3 năm 2019

Hội nghị - Diễn đànNgày đăng: 25/09/2019Nguồn tin: TST

Căn cứ kết quả tiếp nhận các bài báo gửi tham luận Hội nghị Khoa học An toàn thực phẩm và An ninh lương thực ngày 03 tháng 9 năm 2019, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ thông báo số lượng bài báo tiếp nhận như sau:
Tổng số bài báo gửi tham luận Hội nghị khoa học An toàn thực phẩm và An ninh lương thực lần 3 năm 2019 là 68 bài báo của 156 tác giả đến từ 35 đơn vị trên cả nước.

DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ CÓ TÁC GIẢ GỬI BÀI THAM LUẬN
HỘI NGHỊ KHOA HỌC AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ AN NINH LƯƠNG THỰC LẦN 3 NĂM 2019

1          Ban Quản lý Khu Nông nghiệp – Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh

2          Học viện Khoa học và Công nghệ, Hà Nội

3          Học viện Nông nghiệp Việt Nam

4          Sở Giáo dục và Đào tạo Lạng Sơn

5          Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

6          Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Sinh học TP. Hồ Chí Minh

7          Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

8          Trường Cao đẳng Công thương Miền Trung

9          Trường Cao đẳng Sư phạm Cao Bằng

10        Trường Đại học An Giang

11        Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

12        Trường Đại học Cần Thơ

13        Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

14        Trường Đại học Công nghệ TP. HCM

15        Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

16        Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

17        Trường Đại học Hồng Đức

18        Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

19        Trường Đại học khoa học-Đại học Huế

20        Trường đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

21        Trường Đại học Nha Trang

22        Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

23        Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

24        Trường Đại học Sài Gòn

25        Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

26        Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

27        Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long

28        Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Thành Phố Hồ Chí Minh

29        Trường Đại học Tây Đô

30        Trường Đại học Tiền Giang

31        Trường Đại học Trà Vinh

32        Trường Đại học Văn Hiến

33        Trường Đại học Vinh

34        Viện nghiên cứu gen - Viện Công nghệ Sinh học

35        Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ
Số 1, Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38 233 363 - (028) 38 230 780

© 2015 - 2020 Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn