Hình header

BAN GIÁM ĐỐC

Đoàn Kim Thành

Giám đốc

doankimthanh@yahoo.com

Trần Đức Sự

Phó Giám Đốc

mr.ducsu@gmail.com

VĂN PHÒNG - KẾ TOÁN

Võ Thế Hạnh

Phó Văn phòng

thehanh.vo@gmail.com

Nguyễn Thị Ái Trúc

Cán bộ

truc.nta0808@gmail.com

Nguyễn Phạm Tuyết Hồng

Cán bộ

tuyethong89vl@gmail.com

Hoàng Thị Thu Hà

Cán bộ

hoangthuha109@gmail.com

PHÒNG PHÁT TRIỂN PHONG TRÀO SÁNG TẠO

Ngô Thị Tú Trinh

Trưởng phòng

ngothitutrinh@khoahoctre.com.vn

Nguyễn Thị Hạnh Hoa

Cán bộ

hanhhoa.tst@gmail.com

Hoàng Thị Cẩm Chương

Cán bộ

hoangthicamchuong@khoahoctre.com.vn

Lê Văn Cường

Cán bộ

levancuong@khoahoctre.com.vn

Phạm Hòa Thịnh

Cán bộ

pht.sdt@gmail.com

PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN

Quan Quốc Đăng

Phó phòng

dangquan3580@yahoo.com

Hoàng Sơn Giang

Cán bộ

songiangmc@gmail.com

Trần Hữu Phước

Cán bộ

tranhuuphuockhtn@gmail.com

Phan Đình Phước

Cán bộ

phuoc.hids@gmail.com

Trần Anh Đức

Cán bộ

anhduc.cm@gmail.com

PHÒNG TRUYỀN THÔNG VÀ DỊCH VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

Nguyễn Thanh Luân

Phó Trưởng phòng

thanhluan149@gmail.com

Đỗ Thị Phương Thuỷ

Cán bộ

phuongthuy1806@gmail.com

Trịnh Bích Nga

Cán bộ

hcm.ngatrinh@gmail.com

Lê Thế Quyền

Cán bộ

lethequyen123@gmail.com

Phan Xuân Hạnh

Cán bộ

phantyp@gmail.com

Lê Viết Nghị

Cán bộ

levietnghi@khoahoctre.com.vn

Huỳnh Hiển

Cán bộ thử việc

huynhhien@khoahoctre.com.vn

BỘ PHẬN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đặng Lê Tiến Hưng

Phó Trưởng phòng Phát triển Phong trào Sáng tạo (phụ trách CNTT)

dangletienhung@khoahoctre.com.vn

Phan Nguyễn Trúc Phương

Cán bộ

phuongpnt@khoahoctre.com.vn

Bạch Văn Lắm

Cán bộ

bachvanlam@khoahoctre.com.vn

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ
Số 1, Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38 233 363 - (028) 38 230 780

© 2015 - 2018 Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn