Hình header
Tiếng Việt English

Kết quả Hội đồng Khoa học xét duyệt thẩm định bài báo khoa học tham gia Hội nghị khoa học An toàn thực phẩm và An ninh lương thực lần 3

Hội nghị - Diễn đànNgày đăng: 08/10/2019Nguồn tin: TST
Căn cứ kết quả Hội đồng Khoa học xét duyệt thẩm định bài báo khoa học tham gia Hội nghị khoa học An toàn thực phẩm và An ninh lương thực lần 3 năm 2019, ngày 27 tháng 9 năm 2019.
Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ trân trọng thông báo số lượng bài báo cáo tại hội nghị là 15 bài (có danh sách kèm theo) và 32 bài báo được đăng trên kỷ yếu của hội nghị.
Thời gian tổ chức hội nghị (dự kiến): 25/10/2019 (thứ sáu)
Địa điểm: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
(140 Lê Trọng Tấn, Phường 15, Tân Phú, Hồ Chí Minh)

DANH SÁCH 15 BÀI BÁO CÁO TẠI HỘI NGHỊ AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ AN NINH LƯƠNG THỰC LẦN 3 NĂM 2019

 

STT

TÊN BÀI BÁO

TÁC GIẢ

ĐƠN VỊ

 

1

THAY THẾ LÒNG TRẮNG TRỨNG BẰNG DỊCH ĐẬU GÀ TRONG CÔNG THỨC BÁNH NƯỚNG

Nguyễn Phương Bảo Ngọc

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 

Đàm Sãi Kiều

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 

Ngô Quan Khởi

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 

Đinh Thị Phương Thảo

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 

2

SOLID STATE FERMENTATION OF BLACK BEAN BY ASPERGILLUS ORYZAE AND APPLICATION TO PRODUCE HIGH-PROTEIN HOISINE SAUCE WITHOUT SYNTHETIC COLOUR

Lê Công Hiệp

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 

3

NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN BỘT SẤY PHUN TỪ DỊCH TRÍCH CÂY THUỐC DÒI - THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN VÀ CHỐNG OXY HÓA

Nguyễn Duy Tân

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên, trường Đại học An Giang

 

Nguyễn Minh Thủy

Bộ môn Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp, trường Đại học Cần Thơ

 

4

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG ĐẾN SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN LIÊN QUAN NGƯỜI SỬ DỤNG

Nguyễn Minh Diễm Quỳnh

Khoa Luật- Khoa học Chính trị. Trường Đại học An Giang

 
 
 

5

KHÁI NIỆM HÓA VỀ HIỂU BIẾT AN TOÀN THỰC PHẨM, CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NÊN HIỂU BIẾT AN TOÀN THỰC PHẨM

Lưu Hồng Phúc

Khoa Công Nghệ TP - Đại học Nha Trang

 

Trương Thị Xuân

Khoa Xã hội Nhân văn, trường Đại học Nha Trang

 

6

NÂNG CAO ĐỘ BỀN NHIỆT VÀ ĐỘ BỀN OXY HÓA DẦU ĐẬU NÀNH BẰNG CHẤT CHIẾT TỪ HẠT LỰU (PUNICA GRANATUM)

Huỳnh Thái Nguyên

Trường Đại học công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

 

Nguyễn Thị Lan

Trường Đại học công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

 

7

NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN GEN SẢN SINH ĐỘC TỐ ĐƯỜNG RUỘT (ENTEROTOXIN) CỦA VI KHUẨN STAPHYLOCOCCUS AUREUS Ô NHIỄM TRONG THỊT LỢN Ở MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

Đặng Thị Mai Lan

Khoa Chăn nuôi Thú y - trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 

Đặng Xuân Bình

Khoa Chăn nuôi Thú y - trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 

Nghiêm Ngọc Minh

Viện nghiên cứu gen - Viện Công nghệ Sinh học

 

8

ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ THÀNH PHẦN HÓA THỰC VẬT VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ENZYME THỦY PHÂN CARBOHYDRAT TỪ CÁM CÁC LOẠI GẠO MÀU

Nguyễn Ngọc Hồng

Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

 

Mã Phú Cường

Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

 

9

STUDY OF ANTIOXIDANT AND ALPHA-GLUCOSIDASE INHIBITORY ACTIVITIES OF EXOPOLYSACCHARIDE AND EXTRACTS FROM OPHIOCORDYCEPS SINENSIS CULTURED IN OLIVE OIL-SUPPLEMENTED BROTH

Lê Thị Thúy Hằng

Khoa Công nghệ Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

Bùi Lập Duy

Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

Hà Bảo Châu

Khoa Sinh học – Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

Đinh Minh Hiệp

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ Cao TP. Hồ Chí Minh

 

Nguyễn Tiến Thắng

Viện Sinh học nhiệt đới, Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam

 

10

EFFECT OF EDIBLE COATING AND ANTIFUNGAL EMULSION SYSTEM ON COLLETOTRICHUM ACUTATUM AND SHELF LIFE OF STRAWBERRIES

Nguyễn Thị Trúc Quyên

Khoa Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

Hoàng Thị Thúy Hằng

Khoa Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

Trần Thị Thu Thảo

Khoa Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

Liêu Mỹ Đông

Khoa Công nghệ thực phẩm, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

11

DESCRIPTION OF THE OPERATIONS AND CONTAMINATION ANALYSIS OF SEAFOOD SUPPLY CHAIN IN VIETNAM

Lưu Hồng Phúc

Khoa Công nghệ Thực phẩm, trường Đại học Nha Trang

 

Phan Thị Thanh Hiền

Khoa Công nghệ Thực phẩm, trường Đại học Nha Trang

 

Đỗ Thị Thanh Thủy

Khoa Công nghệ Thực phẩm, trường Đại học Nha Trang

 

12

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN VÀ HOẠT TÍNH BẢO VỆ GAN CHỐNG LẠI TÁC DỤNG GÂY ĐỘC CỦA ACETAMINOPHEN TỪ LÁ THANH TRÀ

Nguyễn Ngọc Hồng

Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

 

Phan Thị Tuyết Ngân

Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

 

13

NGHIÊN CỨU YẾU TỐ THỜI GIAN ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỘT SỐ HOẠT CHẤT CHỨC NĂNG TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TỎI ĐEN LÝ SƠN QUY MÔ CÔNG NGHIỆP 300 KG/MẺ

Hồ Trần Khánh Vân

Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

 

Nguyễn Trọng Cẩn

Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

 

Nguyễn Ngọc Hồng

Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

 

14

NGHIÊN CỨU TÍNH NĂNG VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN STAPHYLOCOCCUS AUREUS CỦA MÀNG COMPOSITE HPMC/SÁP ONG KẾT HỢP TINH DẦU THYMOL

Nguyễn Thị Lương

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

Nguyễn Đình Dũng

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

Hoàng Xuân Thế

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

Lê Thị Hồng Thúy

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

Nguyễn Phạm Khánh Vân

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

Nguyễn Thị Kỳ Anh

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

Vũ Thị Hương Lan

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

Võ Thị Phương Trang

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

15

ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH ỨC CHẾ ENZYME a- GLUCOSIDASE, KHÁNG VIÊM VÀ KHÁNG KHUẨN TRÊN MÔ HÌNH IN VITRO CỦA NẤM Ophiocordyceps sinensis GIÀU SELEN

Lê Quốc Phong

Học viện Khoa học và Công nghệ, Hà Nội
Viện Sinh học Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh

 

Nguyễn Hoàng Đăng Khoa

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh

 

Đặng Tú Quyên

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP. Hồ Chí Minh

 

Nguyễn Tài Hoàng

Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Sinh học TP. Hồ Chí Minh

 

Đinh Minh Hiệp

Ban Quản lý Khu Nông nghiệp – Công nghệ cao TP. Hồ Chí Minh

 

Ngô Kế Sương

Viện Sinh học Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh

 
 

DANH SÁCH 32 BÀI BÁO ĐĂNG KỶ YẾU HỘI NGHỊ AN TOÀN THỰC PHẨM VÀ AN NINH LƯƠNG THỰC LẦN 3 NĂM 2019

 

STT

TÊN BÀI BÁO

TÁC GIẢ

ĐƠN VỊ

 

1

EVALUATION OF IN-VITRO ANTIOXIDANT CAPACITY OF DRIED TURMERIC (Curcuma longa L.) LEAVES

Nguyễn Ái Thạch

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực Phẩm, Trường Đại học Tiền Giang

 

Phạm Thị Thuý An

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực Phẩm, Trường Đại học Tiền Giang

 

Phan Thị Nhẹ

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ Thực Phẩm, Trường Đại học Tiền Giang

 

2

TÁC ĐỘNG CỦA AN NINH LƯƠNG THỰC ĐẾN NỀN KINH TẾ VIỆT NAM

Trần Thị Ngọc Lan

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

3

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT TRÀ HOA ĐẬU BIẾC (Clitoria ternatean L.)

Nguyễn Thị Hiền

Trung tâm Công nghệ sau thu hoạch, Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh

 

Nguyễn Kim Phụng

Trung tâm Công nghệ sau thu hoạch, Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh

 

4

THAY THẾ LÒNG TRẮNG TRỨNG BẰNG DỊCH ĐẬU GÀ TRONG CÔNG THỨC BÁNH NƯỚNG

Nguyễn Phương Bảo Ngọc

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 

Đàm Sãi Kiều

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 

Ngô Quan Khởi

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 

Đinh Thị Phương Thảo

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 

5

ẢNH HƯỞNG CỦA CHẾ ĐỘ BẢO QUẢN NGUYÊN LIỆU THỊT VÀ TỶ LỆ THỊT NẠC/THỊT MỠ/NƯỚC ĐÁ ĐẾN ĐỘ CHẮC GEL GIÒ LỤA KHÔNG PHỤ GIA

Trần Quyết Thắng

Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP Hồ Chí Minh

 

Lê Phan Thùy Hạnh

Trường Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP Hồ Chí Minh

 

6

SOLID STATE FERMENTATION OF BLACK BEAN BY ASPERGILLUS ORYZAE AND APPLICATION TO PRODUCE HIGH-PROTEIN HOISINE SAUCE WITHOUT SYNTHETIC COLOUR

Lê Công Hiệp

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 

Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

 

7

ẢNH HƯỞNG CỦA NHIỆT ĐỘ VÀ THỜI GIAN SẤY ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA MĂNG TÂY (Asparagus officinalis L.)
 INFLUENCE OF TEMPERATURE AND DRYING TIME ON QUALITY OF ASPARAGUS (Asparagus officinalis L.)

Nguyễn Kim Phụng

Trung tâm Công nghệ sau thu hoạch, Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh

 

Dương Ngọc Bích

Trung tâm Công nghệ sau thu hoạch, Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh

 

Nguyễn Thị Hiền

Trung tâm Công nghệ sau thu hoạch, Khoa Nông nghiệp – Thủy sản, Trường Đại học Trà Vinh

 

8

TÁC ĐỘNG TOÀN CẦU HÓA VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ
 ĐẾN VIỆC ĐẢM BẢO AN NINH LƯƠNG THỰC TẠI VIỆT NAM

Nguyễn Thị Hồng Tâm

Trường Đại học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh (HUTECH)

 

9

PHÁT TRIỂN AN NINH LƯƠNG THỰC TỈNH AN GIANG TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC

Đường Huyền Trang

Trường Đại học An Giang

 

10

TĂNG THỜI GIAN BẢO QUẢN CỦA QUẢ CHUỐI NAM MỸ BẰNG MÀNG BAO CHITOSAN - NANO SIO2

Phạm Quang Thắng

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

 

Lê Sĩ Ngọc

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

 

Phạm Thị Hà Vân

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao

 

11

NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN BỘT SẤY PHUN TỪ DỊCH TRÍCH CÂY THUỐC DÒI - THỬ NGHIỆM KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN VÀ CHỐNG OXY HÓA

Nguyễn Duy Tân

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên, trường Đại học An Giang

 

Nguyễn Minh Thủy

Bộ môn Công nghệ thực phẩm, Khoa Nông nghiệp, trường Đại học Cần Thơ

 

12

STUDY ON TEA PROCESS CONDITIONS FOR TOTAL PHENOLIC CONTENT EXTRACTION OF MULBERRY LEAF (MORUS ALBA L.)

Luyện Ngọc Đỗ Quyên

Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

Lê Hồng Phú

Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

13

ĐẶC ĐIỂM SINH HÓA VÀ HOẠT TÍNH KHÁNG VI SINH VẬT GÂY BỆNH CỦA CAO CHIẾT TRÁI, LÁ CÀ NA (Elaeocarpus hygrophylus Kurz.)

Phạm Ngọc Cẩn

Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, trường Đại học Cần Thơ

 

Nguyễn Đức Độ

Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, trường Đại học Cần Thơ

 

Nguyễn Hạnh Ngân

Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, trường Đại học Cần Thơ

 

Trần Tuấn Dũy

Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, trường Đại học Cần Thơ

 

14

LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HƯỚNG ĐẾN SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN LIÊN QUAN NGƯỜI SỬ DỤNG

Nguyễn Minh Diễm Quỳnh

Khoa Luật- Khoa học Chính trị. Trường Đại học An Giang

 
 
 

15

NGHIÊN CỨU CHẾ BIẾN SỐT GIA VỊ TỪ TRÁI HỒNG QUÂN (FLACOURTIA JANGOMA)

Nguyễn Văn Sen

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên, trường Đại học An Giang

 

Nguyễn Duy Tân

Bộ môn Công nghệ Thực phẩm, Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên, trường Đại học An Giang

 

16

SỰ THAY ĐỔI THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA XOÀI BA MÀU THEO ĐỘ TUỔI THU HOẠCH TRỒNG TẠI HUYỆN CHỢ MỚI, AN GIANG

Trần Xuân Hiển

Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên, trường Đại học An Giang

 

Lê Thị Thúy Hằng

Khoa Nông nghiệp và Tài nguyên thiên nhiên, trường Đại học An Giang

 

17

KHÁI NIỆM HÓA VỀ HIỂU BIẾT AN TOÀN THỰC PHẨM, CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH NÊN HIỂU BIẾT AN TOÀN THỰC PHẨM

Lưu Hồng Phúc

Khoa Công Nghệ TP - Đại học Nha Trang

 

Trương Thị Xuân

Khoa Xã hội Nhân văn, trường Đại học Nha Trang

 

18

ỨNG DỤNG VI KHUẨN LACTIC CHỊU NHIỆT
TRONG SẢN XUẤT NƯỚC MÍT LÊN MEN ACID LACTIC

Bùi Hoàng Đăng Long

Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ

 

Tạ Thị Thiên Tâm

Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ

 

Ngô Thị Phương Dung

Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ

 

Nguyễn Ngọc Thạnh

Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ

 

Huỳnh Xuân Phong

Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Sinh học, Trường Đại học Cần Thơ

 

19

NÂNG CAO ĐỘ BỀN NHIỆT VÀ ĐỘ BỀN OXY HÓA DẦU ĐẬU NÀNH BẰNG CHẤT CHIẾT TỪ HẠT LỰU (PUNICA GRANATUM)

Huỳnh Thái Nguyên

Trường Đại học công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

 

Nguyễn Thị Lan

Trường Đại học công nghiệp thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh

 

20

NGHIÊN CỨU PHÁT HIỆN GEN SẢN SINH ĐỘC TỐ ĐƯỜNG RUỘT (ENTEROTOXIN) CỦA VI KHUẨN STAPHYLOCOCCUS AUREUS Ô NHIỄM TRONG THỊT LỢN Ở MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC

Đặng Thị Mai Lan

Khoa Chăn nuôi Thú y - trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 

Đặng Xuân Bình

Khoa Chăn nuôi Thú y - trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 

Nghiêm Ngọc Minh

Viện nghiên cứu gen - Viện Công nghệ Sinh học

 

21

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUÁ TRÌNH NẢY MẦM GẠO LỨT ĐÃ XÁT VỎ TRẤU TĂNG HÀM LƯỢNG GABA

Huỳnh Thị Thúy Loan

Khoa Khoa học ứng dụng – Sức khỏe, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

 

Hồ Thị Ngọc Nhung

Khoa Khoa học ứng dụng – Sức khỏe, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

 

Nguyễn Thị Thùy Duyên

Khoa Khoa học ứng dụng – Sức khỏe, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

 

Nguyễn Thị Lệ Phương

Khoa Khoa học ứng dụng – Sức khỏe, Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

 

22

KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HOÁ HỌC QUẢ SƠ RI VÀ NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT JAM SƠ RI

Huỳnh Phương Quyên

Trường Đại học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh

 

Nguyễn Ngọc Long Châu

Trường Đại học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh

 

Dương Thị Băng Tuyền

Trường Đại học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh

 

23

PHÂN LẬP, ĐỊNH DANH VÀ ỨNG DỤNG VI KHUẨN LACTIC TỪ SẢN PHẨM TÔM CHUA Ở THỊ XÃ GÒ CÔNG, TỈNH TIỀN GIANG

Nguyễn Duy Khánh

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm – Trường Đại học Tiền Giang

 

Trương Quốc Tất

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm – Trường Đại học Tiền Giang

 

Nguyễn Thị Ngọc Thắm

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm – Trường Đại học Tiền Giang

 

Nguyễn Thị Thanh Mai

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm – Trường Đại học Tiền Giang

 

Nguyễn Thị Phương Trang

Khoa Nông nghiệp và Công nghệ thực phẩm – Trường Đại học Tiền Giang

 

24

NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT BÁNH QUY BỔ SUNG GẠO LỨT

Nguyễn Lê Ánh Minh

Khoa Công nghệ Thực phẩm – trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

25

ĐỊNH LƯỢNG MỘT SỐ THÀNH PHẦN HÓA THỰC VẬT VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ ENZYME THỦY PHÂN CARBOHYDRAT TỪ CÁM CÁC LOẠI GẠO MÀU

Nguyễn Ngọc Hồng

Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

 

Mã Phú Cường

Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

 

26

STUDY ON PROCESSING CONDITIONS FOR TEA BAGS FROM CODONOPSIS PILOSULA

Bùi Nguyễn Hạnh Dung

Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

Nguyễn Quang Duy

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh

 

Lê Hồng Phú

Trường Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

 

27

ACCEPT OR NOT ACCEPT: THE ANALYSIS OF ENTOMOPHGY DURING YOUNG VIETNAMESE COMSUMER

Lê Thị Hồng Trang

Khoa Công nghệ Thực phẩm - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

Lê Minh Tâm

Khoa Công nghệ Thực phẩm - Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

28

KHẢO SÁT ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ KIM LOẠI ĐẾN ĐỘ BỀN MÀU CỦA NECTAR LÁ CHÙM NGÂY Moringa Oleifera

Như Xuân Thiện Chân

Khoa Công nghệ sinh học, Trường đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

 

Nguyễn Thị Thu Sang

Khoa Du lịch và Ẩm thực, Trường đại học Công Nghiệp Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

29

DESCRIPTION OF THE OPERATIONS AND CONTAMINATION ANALYSIS OF SEAFOOD SUPPLY CHAIN IN VIETNAM

Lưu Hồng Phúc

Khoa Công nghệ Thực phẩm, trường Đại học Nha Trang

 

Phan Thị Thanh Hiền

Khoa Công nghệ Thực phẩm, trường Đại học Nha Trang

 

Đỗ Thị Thanh Thủy

Khoa Công nghệ Thực phẩm, trường Đại học Nha Trang

 

30

NGHIÊN CỨU YẾU TỐ THỜI GIAN ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỘT SỐ HOẠT CHẤT CHỨC NĂNG TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT TỎI ĐEN LÝ SƠN QUY MÔ CÔNG NGHIỆP 300 KG/MẺ

Hồ Trần Khánh Vân

Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

 

Nguyễn Trọng Cẩn

Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

 

Nguyễn Ngọc Hồng

Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh

 

31

ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ MÀNG PHỦ SINH HỌC ĐẾN CHẤT LƯỢNG VÀ TUỔI THỌ BẢO QUẢN CỦA QUẢ ĐU ĐỦ GIỐNG ĐÀI LOAN

Hoàng Thị Minh Nguyệt

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

 

32

NGHIÊN CỨU TÍNH NĂNG VÀ KHẢ NĂNG KHÁNG KHUẨN STAPHYLOCOCCUS AUREUS CỦA MÀNG COMPOSITE HPMC/SÁP ONG KẾT HỢP TINH DẦU THYMOL

Nguyễn Thị Lương

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

Nguyễn Đình Dũng

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

Hoàng Xuân Thế

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

Lê Thị Hồng Thúy

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

Nguyễn Phạm Khánh Vân

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

Nguyễn Thị Kỳ Anh

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

Vũ Thị Hương Lan

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

Võ Thị Phương Trang

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh

 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ
Số 1, Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38 233 363 - (028) 38 230 780

© 2015 - 2020 Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn