DIỄN ĐÀN KHOA HỌC SINH VIÊN QUỐC TẾ

NỘP HỒ SƠ CHO DIỄN ĐÀN KHOA HỌC QUỐC TẾ LẦN THỨ 5 2021 ′′ THỜI ĐẠI KỸ THUẬT SỐ – DÂN SỐ “

Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ Thanh niên phối hợp với Liên minh Sinh viên Quốc gia Việt Nam TP. HCM tổ chức Diễn đàn Khoa học Sinh viên Quốc tế lần thứ 5 năm 2021. Chủ đề năm nay: ′′ Kỷ nguyên Số – Công dân Số “.

1. Người tham gia: – Sinh viên các trường đại học, cao đẳng, viện tại Tp. HCM và các tỉnh / thành phố khác.- Sinh viên Việt Nam hiện đang sinh sống và du học.- Sinh viên quốc tế hiện đang sinh sống và học tập tại Việt Nam.

– Sinh viên quốc tế từ các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau.Chủ đề Diễn đàn 2.: Bao gồm 4 nội dung chính và diễn ra trên toàn diễn đàn dưới hình thức thảo luận, cụ thể:- Chuyển đổi số trong đề cử mới;- Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số;- Ứng dụng và chuyển giao công nghệ chuyển đổi số;- Công nghệ kết nối thế giới.

3. Hạn nộp 10/11/2021.

4. Định dạng giấy: – Giấy tờ phải tuân thủ 4 trong 4 chủ đề (*) và bao gồm các phần sau: Giới thiệu, Cơ thể, Kết luận, Tham khảo.- Tên chủ đề, tên sinh viên đầy đủ và tên trường đại học phải được ghi trên đầu tờ. Vui lòng đảm bảo rằng báo cáo sử dụng Times New Roman với kích thước phông chữ 13 pt, bao gồm 4 trang ít nhất và không vượt quá 10 trang dài.

5. Thông tin liên quan đến mục đăng ký diễn đàn: – Các tác giả vui lòng gửi giấy tờ vào email của Ban Tổ chức: [email protected] Chủ đề email: ′′ ISSF + Tên tác giả + Nơi làm việc “.Link ứng tuyển: https://bit.ly/ISSF2021application

Share This