HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO

Ngày hội Thiếu nhi với Khoa học đời sống

Chuyến xe công nghệ đã đến với các bạn nhỏ trong Ngày hội Thiếu nhi với Khoa học đời sống tại Nhà thiếu nhi Thủ Đức vào sáng nay ngày 08/5/2022.

Share This