HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC HỘI NGHỊ - HỘI THẢO

MỜI VIẾT BÀI THAM GIA HỘI THẢO “CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO THANH NIÊN – GIẢI PHÁP VÀ ỨNG DỤNG”

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ kính mời các nhà khoa học, giảng viên, sinh viên các trường và các đơn vị nghiên cứu tham gia viết bài cho Hội thảo “CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO THANH NIÊN – GIẢI PHÁP VÀ ỨNG DỤNG”.

* NỘI DUNG THAM LUẬN:
– Giải pháp nâng cao năng lực số cho thanh niên;
– Các mô hình, giải pháp ứng dụng chuyển đổi số phục vụ cộng đồng dân cư.
– Các giải pháp cho thanh niên trong phát triển kinh tế số.
– Định hướng phát triển chuyển đổi số trong đào tạo trực tuyến và phát triển các khóa học online cho thanh niên;
– Chia sẻ cách làm hiệu quả của các tổ chức thanh niên tiên tiến trên thế giới nhằm chia sẻ, học tập kinh nghiệm trong chuyển đổi số và tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên.
– Giải pháp nâng cao nhận thức về an toàn mạng và bảo mật thông tin cho thanh niên trong môi trường chuyển đổi số.

* THỜI HẠN GỬI BÀI
– Thời hạn gửi bài: Từ ngày 07/03/2023 đến hết ngày 20/04/2023.
– Thời gian tổ chức Hội thảo: 8g00 ngày 12/5/2023.
– Hình thức: Gửi qua địa chỉ email: [email protected] (tiêu đề thư ghi:“Bài viết tham luận Hội thảo “Chuyển đổi số cho thanh niên – Giải pháp và ứng dụng”).

* Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ.
Phòng Quản lý Khoa học và Phát triển dự án – Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ.
– Địa chỉ: Số 01 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1.
– Điện thoại: 0945408219 (Mr. Hòa).

Share This