CHƯƠNG TRÌNH PHÁT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC HỘI NGHỊ - HỘI THẢO

BÀI THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC “ỨNG DỤNG TRÍ TUỆ NHÂN TẠO (AI) TRONG LĨNH VỰC HÀNH CHÍNH CÔNG”

Thực hiện Kế hoạch số 1757/KH-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố về Triển khai Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020 – 2030” năm 2022, nhằm thảo luận, ghi nhận cá nhu cầu về nghiên cứu và ứng dụng AI (đặc biệt trong lĩnh vực hành chính công) của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu khoa học và người dân.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Khoa học và Công nghệ, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hội tin học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Khoa học “Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) trong lĩnh vực hành chính công năm 2022”.

Chương trình Hội thảo:

  • Thời gian dự kiến: Tháng 12 năm 2022
  • Địa điểm: Thành phố Hồ Chí Minh

Một số nội dung gợi ý của bài tham luận (Xem file Giấy mời đính kèm)

Thể thức bài tham luận

  • Hội thảo chấp nhận bài viết bằng ngôn ngữ Tiếng Anh hoặc Tiếng Việt.
  • Số lượng không quá 5 thành viên trong 1 bài viết (kể cả tác giả chính).
  • Không giới hạn số lượng bài tham luận của tác giả.
  • Thể lệ bài viết theo mẫu: (Xem file Thể lệ Hội thảo đính kèm)
  • Các bài viết nộp online qua email: [email protected]

Thời hạn nhận bài: Hạn cuối gửi bài viết 05/12/2022

Địa chỉ nhận bài: Bài viết vui lòng gửi về Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ trẻ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, Số 1 Phạm Ngọc Thạch, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin liên hệ: Để viết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Số điện thoại: 028 38.230.780 – 0797.837.443 (gặp đ/c Dương Hồng Trúc). Hộp thư điện tử: [email protected].

Sở Thông tin và Truyền thông rất mong nhận được sự quan tâm viết bài tham luận gửi qua Hội thảo của Quý Lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia, các nhân, tổ chức trong và ngoài Thành phố.

Share This