VƯỜN ƯƠM

Chương trình Vườn Ươm Sáng tạo KHCN trẻ đã có buổi họp xét duyệt đề tài tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 22/3/2022, Chương trình Vườn Ươm Sáng tạo KHCN trẻ đã có buổi họp xét duyệt đề tài tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

———–

Chương trình Vườn ươm sáng tạo KHCN trẻ TPHCM được triển khai từ năm 1996, dành cho các nhà khoa học, sinh viên dưới 35 tuổi nhằm mục đích khuyến khích, phát huy sức sáng tạo của tuổi trẻ trong nghiên cứu khoa học.

Trong 25 năm, chương trình Vườn ươm sáng tạo KHCN trẻ TPHCM đã triển khai hơn 400 đề tài nghiên cứu, với tổng kinh phí gần 30 tỷ đồng. Trong đó, nhiều đề tài được ứng dụng vào thực tiễn và được công bố trên nhiều tạp chí khoa học quốc tế uy tín.

Share This