VƯỜN ƯƠM

Chương trình Vườn ươm đã tổ chức hội đồng xét duyệt các đề tài nghiên cứu của các đơn vị: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, Đại học Văn Hiến, Đại học Nguyễn Tất Thành.

Chiều ngày 9/3/2022, Chương trình Vườn ươm đã tổ chức hội đồng xét duyệt các đề tài nghiên cứu của các đơn vị: Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM, Đại học Văn Hiến, Đại học Nguyễn Tất Thành.

Chủ tịch HĐ: GS.TS. Đống Thị Anh ĐàoThành viên hội đồng gồm có: PGS.TS. Hoàng Kim Anh, PGS.TS. Mai Huỳnh Cang

Các đề tài tham gia xét duyệt bao gồm:

1. Nghiên cứu thu nhận và đánh giá khả năng hạ đường huyết của dịch chiết từ các bộ phận của cây chuối hột (Musa balbisiana), ứng dụng trong thực phẩm – CNĐT: ThS. Hoàng Thị Ngọc Nhơn

2. Nghiên cứu quy trình chiết, phân tích Triglixerit chứa gôc axit béo không no liên hợp trong dầu hạt và định hướng ứng dụng trong sản xuất thực phẩm chức năng – CNĐT: TS. Nguyễn Văn Anh

3. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật sấy phun nhằm phát triển sản phẩm vi bọc tinh dầu họ citrus vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long – CNĐT: ThS. Nguyễn Phú Thương Nhân

4. Nghiên cứu làm bền màu Betalains được trích từ vỏ thanh long bằng lớp phủ ma trận cellulose-Pectin, định hướng ứng dụng tạo màu cho son dưỡng môi – CNĐT: TS. Trần Phước Nhật Uyên

5. Nghiên cứu sản xuất sản phẩm pate phù hợp sức khỏe – CNĐT: ThS. Lâm Đức Cường

Share This