VƯỜN ƯƠM

🌱XÉT DUYỆT ĐỀ TÀI VƯỜN ƯƠM SÁNG TẠO KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ🌱

🌳Chiều ngày 16/3/2023 Hội đồng đã được tổ chức xét duyệt các đề tài nghiên cứu của các chủ nhiệm đề tài Trần Phước Bảo Minh, Phạm Lê Hữu Vĩnh, TS. Nguyễn Văn Minh và ThS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc đến từ Trường Đại học Tài chính- Marketing🌳

🌾Hội đồng khoa học bao gồm TS. Lê Trung Đạo – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính – Marketing – Chủ tịch hội đồng; TS. Lê Thái Thường Quân – Trưởng phòng Hợp tác và quản lý khoa học, Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh – Phản biện; TS. Lê Tấn Phước – Giảng viên Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – Phản biện; ThS. Đoàn Kim Thành – Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ – Ủy viên. Hội đồng đã đưa ra những góp ý mang tính thực tiễn cho các chủ nhiệm đề tài 🌾

🌼Đề tài được xét duyệt 🌼

1. Thị trường chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương trong một thế giới bất định – Trần Phước Bảo Minh

2. Đánh giá các nhân tố tác động đến tài chính bao trùm của hộ gia đình tại Việt Nam – Phạm Lê Hữu Vĩnh

3. Nghiên cứu về việc thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp xây dựng – TS. Nguyễn Văn Minh

4. Chi tiêu công cho vốn con người: Hàm ý chính sách đối với tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam – ThS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc

🍀Chúc các nhóm nghiên cứu sẽ hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu của mình🍀

Share This