VƯỜN ƯƠM

VAI TRÒ CỦA QUẢN TRỊ CÔNG TRONG MỐI QUAN HỆ GIỮA THÂM HỤT TÀI KHÓA VÀ LẠM PHÁT Ở CÁC QUỐC GIA

Hình minh họa

(Nguồn: https://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu–trao-doi/trao-doi-binh-luan/tac-dong-cua-chinh-sach-tai-khoa-den-kinh-te-viet-nam-va-mot-so-khuyen-nghi-105912.html)

 Dịch bệnh Covid -19 đã gây nên khủng hoảng kinh tế và xã hội nghiêm trọng trên thế giới. Hệ quả tất yếu là sụ thâm hụt tài khóa trong ngân sách của các nước. Nợ công ngày càng tăng do bội chi ngân sách chính phủ có thể khiến quốc gia mất khả năng thanh khoản và vỡ nợ, điều này tác động xấu lên tăng trưởng và phát triển kinh tế, mức sống của người dân, và ổn định xã hội. Đặc biệt, các quốc gia đang phát triển mắc nợ cao khó mà đạt được các mục tiêu Thiên Niên Kỷ của Liên Hiệp Quốc về xóa đói giảm nghèo. So với các quốc gia phát triển, các quốc gia đang phát triển thiếu sự quản trị công phù hợp để huy động hiệu quả các nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế, giảm nợ công, và hạn chế các tác động bất lợi của lạm phát do thâm hụt tài khóa. Quá trình phát triển kinh tế chính phủ ở các quốc gia này thường lúng túng và thụ động trong chính sách điều hành kinh tế khi đối mặt với các cuộc khủng hoảng. Các vấn đề này dẫn đến các rủi ro trong kiểm soát và chi trả nợ, và do vậy chi phí vay mượn ở các quốc gia đang phát triển thường cao hơn khi so với các quốc gia phát triển. Điều này đến lượt nó khiến cho thâm hụt tài khóa và nợ công ở các quốc gia đang phát triển này càng tăng cao. Do vậy, các quốc gia đang phát triển cần cải thiện việc quản trị công để thúc đẩy năng lực chính phủ, tối thiểu hóa các rủi ro do thâm hụt tài khóa và từ đó kiểm soát lạm phát.

Với mục đích hỗ trợ các nhà quản lý và các nhà hoạch định chính sách giải quyết các vấn đề trên, nhóm các nhà khoa học đến từ Trường Đại học Tài chính – Marketing do ThS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc (chủ nhiệm) đã thực hiện đề tài: “Vai trò của quản trị công trong mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và lạm phát ở các quốc gia”.

Mục tiêu của đề tài đánh giá thực nghiệm vai trò của quản trị công trong mối quan hệ thâm hụt tài khóa – lạm phát cho các quốc gia; phát triển khung phân tích phù hợp để lý giải cho các phát hiện mới; đề xuất một số hàm ý chính sách cho chính phủ các quốc gia đang phát triển, đặc biệt chính phủ Việt Nam về việc cải cách và cải thiện quản trị công có liên quan đến mối quan hệ thâm hụt tài khóa – lạm phát. Dựa trên các kết quả nghiên cứu có được, đề tài sẽ bổ sung vào nguồn cơ sở lý luận cơ bản giúp các nhà quản lý và đặc biệt những nhà hoạch định chính sách công ở Việt Nam và các nước đang phát triển khác có cái nhìn khoa học hơn trong việc đưa ra các quyết sách nhằm cải cách và nâng quản trị công để quản trị công có tác động tích cực lên mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và lạm phát.

Đề tài đã được Hội đồng Khoa học Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Trẻ xét duyệt và cấp kinh phí thực hiện.

THÔNG TIN ĐỀ TÀI CHƯƠNG TRÌNH VƯỜN ƯƠM SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRẺ NĂM 2020

Tên đề tài: Vai trò của quản trị công trong mối quan hệ giữa thâm hụt tài khóa và lạm phát ở các quốc gia.

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Nguyễn Thị Bảo Ngọc

Thành viên: PGS.TS.Hồ Thủy Tiên, ThS. Nguyễn Thị Mỹ Linh, TS. Nguyễn Văn Bổn, TS. Trần Thị Thanh Nga, ThS. Nguyễn Vũ Duy, ThS. Tô Thị Hồng Gấm, ThS. Nguyễn Ngọc Thảo Trang, ThS. Lê Võ Đại Hải, Đặng Phú Hiệp

Đơn vị: Trường Đại học Tài chính – Marketing

Share This