HỘI NGHỊ - HỘI THẢO

Trực tiếp | Hội nghị khoa học Kinh tế trẻ năm 2019

Hội nghị khoa học Kinh tế trẻ năm 2019, chủ đề: “Đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do (FTA) Việt Nam tham gia đến lực lượng lao động trẻ và nền kinh tế Việt Nam”. Đang được diễn ra tại trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM (36 Tôn Thất Đạm, Quận 1).

Dịp này, Trung tâm Phát triển KH&CN Trẻ cũng ký kết hợp tác cùng Trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh, 2 bên phối hợp đặt hàng nghiên cứu cho các nhà nghiên cứu trẻ về kinh tế, tài chính ngân hàng, sử dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo kinh tế; định kỳ tổ chức Hội nghị khoa học Kinh tế trẻ; triển khai các hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

Share This