VƯỜN ƯƠM

RỦI RO THỊ TRƯỜNG CÁC NGÀNH CỦA VIỆT NAM VÀ CÚ SỐC COVID -19

Hình minh họa

(Nguồn:https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-quoc-te/dich-coronavirus-dang-gay-cang-thang-nen-kinh-te-toan-cau-318433.html)

Trong quá trình hội nhập nền kinh tế toàn cầu, sự phát triển của thị trường tài chính Việt Nam là một hướng đi cần có sự đầu tư phát triển. Thị trường tài chính được kỳ vọng sẽ cung cấp nhiều kênh huy động vốn hấp dẫn, cũng như nhiều loại hình đầu tư với rủi ro và lợi nhận đa dạng. Sự phát triển của thị trường tài chính tạo ra sức ép lớn cho các cơ quan chính phủ có liên quan trong việc cải thiện khuôn khổ pháp lý nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế và củng cố lòng tin của các nhà đầu tư. Vai trò của cơ quan quản lý là tạo ra một hệ thống pháp lý nhằm thúc đẩy sự phát triển của thị trường cạnh tranh trong lĩnh vực tài chính, đồng thời đảm bảo được sự phát triển bền vững của thị trường này.

Tuy nhiên, đại dịch Covid -19 đã gây nên cú sốc  đối với thị trường tài chính nói riêng và nền kinh tế nói chung. Buộc các nhà đầu tư cần xem xét mức độ rủi ro của cổ phiếu so với các tài sản tài chính khác trong cùng ngành, cũng như cổ phiếu trong các ngành cạnh tranh và trên thị trường nói chung. Mỗi nhà đầu tư cần xác định mức độ rủi ro của cổ phiếu và ngành để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ nhằm giảm thiểu rủi ro, mang lại lợi nhuận kỳ vọng. Ước tính rủi ro đối với các cổ phiếu và ngành công nghiệp khác nhau là một góc nhìn quan trọng và cần thiết cho các nhà đầu tư để nâng cao hiệu quả đầu tư và đạt được kết quả tối ưu thông qua đảm bảo được rủi ro cho các danh mục đầu tư.

 Với mục đích đóng góp về mặt thực tiễn cho các nhà đầu tư, đồng thời sẽ đưa ra một số gợi ý chính sách cho cơ quan quản lý trong việc hạn chế rủi ro của các ngành quan trọng trong thời kỳ dịch bệnh Covid -19 và các giai đoạn phát triển trong tương lai. Đồng thời, hiện nay chưa có nghiên cứu nào xem xét sự thay đổi về rủi ro của các ngành kinh tế tại Việt Nam trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19 và cũng chưa có nghiên cứu nào xem xét các yếu tố tác động đến rủi ro của doanh nghiệp hay danh mục đầu tư được đo lường bằng VaR và CV. Nhóm tác giả đến từ Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh do ThS. Hồ Minh Chí (chủ nhiệm) đã tiến hành đề tài nghiên cứu “Rủi ro thị trường các ngành của Việt Nam và cú sốc Covid -19”.

Đề tài đã được Hội đồng Khoa học Chương trình Vườn ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Trẻ đánh giá, phản biện và cấp kinh phí thực hiện.

THÔNG TIN ĐỀ TÀI CHƯƠNG TRÌNH VƯỜN ƯƠM SÁNG TẠO KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TRẺ NĂM 2020

Tên đề tài: Rủi ro thị trường các ngành của Việt Nam và cú sốc Covid -19

Chủ nhiệm đề tài: ThS. Hồ Minh Chí

Thành viên: GS. Võ Hồng Đức

Đơn vị: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh 0%;

Share This