HỘI NGHỊ - HỘI THẢO

Phát huy vai trò công nghiệp vi mạch bán dẫn trong phát triển kinh tế số, xã hội số

Sáng 20-5, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ TP Hồ Chí Minh phối hợp Hội Công nghệ Vi mạch bán dẫn Thành phố, Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học và Công nghệ, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức Hội thảo khoa học “Vai trò công nghiệp vi mạch bán dẫn trong phát triển kinh tế số và xã hội số”.

Hội thảo là hoạt động thiết thực chào mừng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18-5), tạo môi trường giao lưu và chia sẻ giữa các nhà khoa học trẻ tại Việt Nam về công nghệ vi mạch bán dẫn, cập nhật các chiến lược phát triển công nghệ vi mạch bán dẫn trong chiến lược phát triển kinh tế số và xã hội số từ nay đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030.

Thông qua hội thảo, góp phần thúc đẩy tương tác và hợp tác giữa các hội và hiệp hội thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh và các chuyên gia trong lĩnh vực này từ các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần hình thành cộng đồng các nhà nghiên cứu công nghệ vi mạch bán dẫn và nâng cao năng lực nghiên cứu công nghệ này tại Việt Nam.

Nội dung trọng tâm của hội thảo tập trung các vấn đề: Định hướng phát triển chiến lược ngành vi mạch bán dẫn, đề xuất phương pháp và công cụ phát triển kinh tế số, xã hội số tại thành phố, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong sản xuất công nghệ cao, công tác phục hồi và phát triển kinh tế sau Covid-19, giải pháp công nghệ bán dẫn trong quan trắc chất lượng môi trường…

Phát huy vai trò công nghiệp vi mạch bán dẫn trong phát triển kinh tế số, xã hội số
Ban tổ chức cảm ơn các diễn giả tham gia hội thảo. 

Bên cạnh phần trao đổi, thảo luận, hội thảo còn có nội dung triển lãm với sự tham gia của các doanh nghiệp, đơn vị trong và ngoài TP Hồ Chí Minh về các sản phẩm liên quan đến công nghệ vi mạch bán dẫn, một số ứng dụng của ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn trong cuộc sống. Đồng thời, hội thảo còn diễn ra chương trình tập huấn kiến thức về công nghệ thiết kế vi mạch bán dẫn.

Dịp này, Hội Công nghệ Vi mạch bán dẫn TP Hồ Chí Minh và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã ký kết hợp tác về đào tạo, nghiên cứu, phát triển nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp vi mạch bán dẫn.

Nguồn: PV Thư Lê – Báo QĐND

Share This