VƯỜN ƯƠM

Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề tài Chương trình Vườn Ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Trẻ đã được tổ chức xét duyệt cho các đề tài nghiên cứu

Chiều ngày 18/3/2021, Hội đồng Khoa học Xét duyệt đề tài Chương trình Vườn Ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Trẻ đã được tổ chức xét duyệt cho các đề tài nghiên cứu của các chủ nhiệm đề tài: TS. Ngô Thành Trung, ThS. Nguyễn Thiện Nhân, ThS. Ngô Thị Ngọc Oanh và ThS. Nguyễn Thị Thảo Trang.
Hội đồng khoa học bao gồm: TS. Lê Trung Đạo – Phó hiệu trưởng trường ĐH Tài chính-Marketing (Chủ tịch), TS. Nguyễn Văn Thầy, TS. Lê Tấn Phước… đã đưa ra những góp ý đầy chân thành và hữu ích đến các nhóm nghiên cứu để hoàn thiện đề tài của mình.
Chúc các nghiên cứu thiết thực và ý nghĩa của các nhóm tác giả thành công hơn nữa và nhận được nguồn lực hỗ trợ cao nhất từ chương trình.

Share This