Hình header
Tiếng Việt English

Nghiên cứu Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo - Artificial intelligence cho bài toán nhận dạng và áp dụng cho hệ cơ Piezo - Actuator

Vườn ươmNgày đăng: 14/05/2019Nguồn tin: TST

Chiều nay tại Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ đã diễn ra buổi họp nghiệm thu đề tài: Nghiên cứu Ứng dụng Trí tuệ nhân tạo - Artificial intelligence cho bài toán nhận dạng và áp dụng cho hệ cơ Piezo - Actuator - Thuộc chương trình Vườn Ươm Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Trẻ.

Chủ nghiệm đê tài: TS Nguyễn Ngọc Sơn - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.
Chủ tịch hội đồng nghiệm thu: GS.TSKH. Phạm Phố

Đề tài được hội đồng đánh giá nghiệm thu loại xuất sắc. Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế International Journal of Electrical and Computer Engineering, ISSN: 2088 - 8708

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ
Số 1, Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38 233 363 - (028) 38 230 780

© 2015 - 2020 Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn