Hình header
Tiếng Việt English

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ

Tầm nhìn - Sứ mệnhNgày đăng: 29/09/2015Nguồn tin: Khoa học trẻ TST

CHỨC NĂNG:

Phát hiện, tập hợp, lựa chọn, bồi dưỡng tài năng trẻ sáng tạo khoa học kỹ thuật thông qua các hoạt động khoa học.

Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ khoa học kỹ thuật cho thanh thiếu nhi, cán bộ, đoàn viên.

Hợp tác, liên doanh, liên kết, phối hợp đầu tư, hỗ trợ, ứng dụng các đề tài, công trình khoa học kỹ thuật của thanh niên trong sản xuất và đời sống.

Nghiên cứu và thực hiện các công trình khoa học xã hội, đặc biệt là công trình nghiên cứu về thanh thiếu nhi thành phố nhằm gắn liền hoạt động của Đoàn thanh niên với thực tiễn xã hội.

NHIỆM VỤ:

Tập hợp, động viên và phát huy phong trào hoạt động khoa học kỹ thuật, năng lực sáng tạo của tuổi trẻ thành phố thông qua các hình thức: đào tạo, bồi dưỡng, thông tin khoa học kỹ thuật, tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ khoa học - kỹ thuật chuyên ngành, tổ chức các giải sáng tạo cấp thành phố, đầu tư nghiên cứu, liên kết với các tổ chức khoa học kỹ thuật trong và ngoài nước để huy động vốn, cơ sở vật chất kỹ thuật và nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế… 

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TRẺ
Số 1, Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh
(028) 38 233 363 - (028) 38 230 780

© 2015 - 2020 Bản quyền thuộc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ - Thành Đoàn