TIN TỨC- SỰ KIỆN

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã thực hiện lễ ký kết hợp tác hoạt động giai đoạn 2020 – 2025

Ngày 17/3/2021, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ và Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã thực hiện lễ ký kết hợp tác hoạt động giai đoạn 2020 – 2025 vì sự phát triển chung, hai bên nhất trí cùng phối hợp, hợp tác với nội dung:
Hàng năm Trung tâm đặt hàng nghiên cứu khoa học và cấp kinh phí nghiên cứu cho các giảng viên, nghiên cứu viên trẻ của trường, hỗ trợ nhà trường xây dựng các đội nhóm nghiên cứu mạnh.
Đồng thời Trường sẽ đồng hành cùng Trung tâm tổ chức các chương trình, hoạt động sáng tạo, nghiên cứu khoa học hàng năm.
Người đại diện ký kết: TS. Trần Ái Cầm – Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
Người đại diện ký kết: Ông Đoàn Kim Thành – Giám đốc Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ

Share This