TRÍ THỨC KHOA HỌC TRẺ TÌNH NGUYỆN

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA – Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ bàn giao 1.500 con vịt biển cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Chăn nuôi Gia cầm VIGOVA – Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ đã bàn giao 1.500 con vịt biển giống một ngày tuổi (đợt 2) cho Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh.
Hoạt động trên thuộc chương trình Trí thức Khoa học trẻ tình nguyện năm 2021, chuyển giao mô hình nuôi vịt biển và trao tặng 5.500 con vịt biển giống cho Bộ đội biên phòng thành phố hỗ trợ đơn vị tăng gia sản xuất, góp phần tạo ra nguồn vốn phục vụ cho hoạt động nâng cao đời sống góp phần bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Share This