TRÍ THỨC KHOA HỌC TRẺ TÌNH NGUYỆN

Trí thức khoa học trẻ tình nguyện tổ chức tập huấn chuyên đề Mỗi xã một sản phẩm OCOP gắn với sản phẩm nông nghiệp huyện Hóc Môn

Trí thức khoa học trẻ tình nguyện tổ chức tập huấn chuyên đề Mỗi xã một sản phẩm OCOP gắn với sản phẩm nông nghiệp huyện Hóc Môn
Địa điểm Huyện Đoàn Hóc Môn
Thời gian: 9h00 chủ nhật ngày 21/3/2021

Share This