TRÍ THỨC KHOA HỌC TRẺ TÌNH NGUYỆN

Trao tặng 3.000 lít dung dịch sát khuẩn chỗ trợ nước bạn Campuchia

Ngày 28/4/2021, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ đã trao tặng 3.000 lít dung dịch sát khuẩn cho tỉnh Đoàn Long An để gửi tặng nước bạn Campuchia trong bối cảnh dịch bệnh đang lan rộng và diễn biến khó lường.

Share This