TRÍ THỨC KHOA HỌC TRẺ TÌNH NGUYỆN

Trao tặng 2km đèn năng lượng mặt trời

Chiều ngày 16/5/2021, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ đã trao tặng 2km đèn năng lượng mặt trời cho chiến sĩ và bà con tại xã Lý Nhơn huyện Cần Giờ, góp phần đem ánh sáng đến những vùng xa xôi còn nhiều khó khăn của thành phố.

Share This