CLB - ĐỘI - NHÓM

Tổng kết, tuyên dương khen thưởng cho các bạn Cộng tác viên, tình nguyện viên

Chiều ngày 22/1/2021, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ tổ chức Tổng kết, tuyên dương khen thưởng cho các bạn Cộng tác viên, tình nguyện viên đã tích cực tham gia nhiều hoạt động và chương trình trong năm 2020.Các bạn đã góp một phần không nhỏ vào thành công trong các hoạt động của trung tâm năm qua!Cảm ơn các bạn rất nhiều! Yêu thương! ❤️

Share This