HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC HỘI NGHỊ - HỘI THẢO TIN TỨC- SỰ KIỆN

“TỌA ĐÀM VỀ ỨNG DỤNG CHATGPT TRONG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, PHỤC VỤ NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC”

Nhằm tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình “Nghiên cứu và phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2020-2030”; tạo diễn đàn để các nhà quản lý, các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học thảo luận và chia sẻ quan điểm về ảnh hưởng của trí tuệ nhân tạo (AI) đến công tác quản lý nhà nước, phục vụ người dân, đồng thời tăng cường sự hợp tác giữa các chuyên gia, nhà khoa học và nhà quản lý tìm ra các giải pháp và xây dựng kế hoạch tương lai trong việc sử dụng và ứng dụng AI. Sở Thông tin và truyền thông tổ chức “Tọa đàm về ứng dụng ChatGPT trong quản lý nhà nước, phục vụ người dân và doanh nghiệp: cơ hội và thách thức”

1. Chủ đề tọa đàm: Ứng dụng ChatGPT trong nâng cao chất lượng phục vụ người dân và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, doanh nghiệp.

2. Thời gian: 08g00, ngày 01/3/2023 (thứ Tư)

3. Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Kỳ Hòa – Bến Thành (đường Nguyễn Trung Trực, Quận 1)

4. Đơn vị chỉ đạo thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố

5. Đơn vị đồng chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Khoa học và Công nghệ, Đại học Quốc gia TP.HCM.

6. Đơn vị phối hợp: Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh;

7. Đơn vị thường trực Ban tổ chức: Trung tâm Phát triển Khoa học và Cộng nghệ trẻ

8. Nội dung, chủ đề thảo luận:

– Ứng dụng ChatGPT trong công tác phục vụ người dân, nghiên cứu ứng dụng ChatGPT vào các hệ thống dịch vụ công trực tuyến, giúp người dân nắm bắt tiến độ giải quyết thủ tục hành chính. Nghiên cứu sử dụng ChatGPT tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân.

– Nghiên cứu trợ lý ảo ứng dụng trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác quản lý nhà nước, quản lý cá nhân; nghiên cứu ứng dụng ChatGPT trong việc xây dựng hệ thống trợ lý học tập.

– Nghiên cứu và đề xuất các cơ chế bảo mật và an toàn thông tin khi ứng dụng ChatGPT và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo.

Link đăng kí: https://bit.ly/toadamchatGPT

Ban Tổ chức sẽ gửi thư xác nhận và địa điểm tổ chức chương trình qua email đăng ký của bạn.

Share This