CUỘC THI LẬP TRÌNH MAKERTHON HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO

Tiếp nhận đặng ký Cuộc thi lập trình Makerthon lần 4 – năm 2020

Cuộc thi lập trình Makerthon lần 4 – năm 2020 thông báo tiếp nhận đăng ký tham gia dự thi
Ứng dụng trong lĩnh vực Y tế là chủ đề cuộc thi năm nay
Bạn có những ý tưởng, mô hình, giải pháp công nghệ hữu ích trong lĩnh vực Y tế
Bạn muốn có cơ hội cọ xát, giao lưu, học hỏi với sinh viên các trường trên địa bàn Thành phố
Bạn muốn tiếp cận với các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, lãnh đạo các công ty hàng đầu trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Y tế
Đặc biết, bạn muốn trở thành quán quân của cuộc thi năm 2020
Đăng ký tham gia ngay tại: http://makerthon.vn/

Share This