TIN HỌC TRẺ

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Chí Minh lần thứ 30

Thông báo tiếp nhận hồ sơ Vòng Chung kết Hội thi Tin học trẻ TP. Hồ Chí Minh lần thứ 30 – năm 2021Ban tổ chức Hội thi triển khai tiếp nhận hồ sơ dự thi Vòng Chung kết cho các đối tượng sau:

1- Thí sinh thuộc đội tuyển các Quận – Huyện – Thành Đoàn

2- 100 thí sinh có kết quả cao nhất Vòng sơ loại trực tuyến

3- Thí sinh thuộc các trường chuyên hoặc trường có lớp chuyên tin

4- Thí sinh dự thi sản phẩm sáng tạoBan tổ chức sẽ tiếp nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 12/5/2021Hồ sơ dự thi tải tại: http://bit.ly/CKTHT2021

Share This