HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO HỘI THI - GIẢI THƯỞNG TIN TỨC- SỰ KIỆN

Thông báo điểm bài thi Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh lần 5 – năm 2022.

Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ thông báo điểm số của thí sinh tham gia Cuộc thi Vô địch Tin học văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh lần 5 – năm 2022.

Thí sinh dự thi kiểm tra điểm số – thời gian làm bài – môn thi tương ứng. Trong trường hợp có khiếu nại, thắc mắc về kết quả thi, thí sinh gửi thư phản hồi trực tiếp về địa chỉ vodichthvp.tphcm@gmail.com trước 11g30, ngày 11 tháng 5/2022 (thứ Tư). Sau thời gian trên, mọi thắc mắc hoặc khiếu nại của thí sinh sẽ không được giải quyết.

DANH SÁCH KẾT QUẢ THI

Share This