DỊCH VỤ - ĐÀO TẠO KHAI GIẢNG LỚP HỌC LỚP HỌC ĐÀO TẠO

THÔNG BÁO CHIÊU SINH CÁC KHÓA ĐÀO TẠO – THÁNG 9/2022

Nhằm trang bị những kiến thức cần thiết trong hoạt động nghiên cứu khoa học, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ (TST) tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu, hỗ trợ các học viên có cơ hội tiếp cận nghiên cứu một cách chính xác và hiệu quả nhất.


Tại TST, học viên sẽ được tiếp cận các kiến thức chuyên sâu. Bên cạnh đó, đội ngũ giảng viên ưu tiên tập trung vào các vấn đề thực tiễn, các kỹ năng trong quá trình thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học. Kết thúc khóa học đào tạo, học viên có thể vận dụng kiến thức và kỹ năng để hoàn thành công trình nghiên cứu khoa học một cách hiệu quả. Đặc biệt, sau mỗi khóa học thì Trung tâm sẽ cấp chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo cho những học viên đạt yêu cầu.


Ngoài ra, chính sách ưu đãi về học phí đối với học viên đang là HS-SV hoặc học viên cũ luôn được Trung tâm hỗ trợ hỗ trợ giảm 20% học phí trực tiếp để khuyến khích tinh thần học tập và phong trào nghiên cứu trong đội ngũ tri thức trẻ hiện nay. Và để đảm bảo chất lượng đào tạo thì số lượng học viên mỗi lớp không quá 20 học viên; sau mỗi buổi học online học viên sẽ nhận được file record buổi học nhằm giúp các bạn ôn tập kiến thức chủ động hơn, ứng dụng thực tế hiệu quả hơn.


Trong tháng 9/2022, Trung tâm TST thông báo chiêu sinh các khóa học dưới đây:


Lớp Phương pháp nghiên cứu khoa học chuẩn quốc tế

Ngày khai giảng: 05/09/2022

Hình thức: Trực tuyến

Links đăng ký: https://bit.ly/dangkyPPNCKHCQT

Bài viết chi tiết: http://khoahoctre.com.vn/chieu-sinh-khoa-dao-tao-phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-chuan-quoc-te-online-khoa-thang-9-2022/

Lớp Ứng dụng phần mềm SPSS trong nghiên cứu khoa học

Ngày khai giảng: 12/09/2022

Hình thức: Trực tuyến

Links đăng ký: https://bit.ly/dangkyhocspss

Bài viết chi tiết: http://khoahoctre.com.vn/chieu-sinh-hoc-vien-lop-phan-tich-du-lieu-spss-khoa-thang-9-2022/

Lớp Ứng dụng phần mềm AMOS trong nghiên cứu khoa học (phương pháp tiếp cận CB-SEM)

Ngày khai giảng: 20/09/2022

Hình thức: Trực tuyến

Links đăng ký: https://bit.ly/dangkycbsem

Bài viết chi tiết: http://khoahoctre.com.vn/chieu-sinh-hoc-vien-khoa-phan-tich-du-lieu-cb-sem-online-khoa-thang-9-2022/


Lớp Ứng dụng phần mềm STATA trong nghiên cứu khoa học

Ngày khai giảng: 20/09/2022

Hình thức: Trực tuyến

Links đăng ký: https://bit.ly/dangkyhocstata

Bài viết chi tiết: http://khoahoctre.com.vn/chieu-sinh-hoc-vien-khoa-dao-tao-phan-tich-du-lieu-stata-khoa-thang-9-2022/

Thông tin liên hệ:

Hotline: 0389465695 (Zalo Đào tạo TST)

Fanpage: https://www.facebook.com/khoahoctre

Website: http://khoahoctre.com.vn/category/dich-vu-dao-tao/

Share This