TRÍ THỨC KHOA HỌC TRẺ TÌNH NGUYỆN

Tập huấn chuyên đề hướng dẫn kỹ thuật canh tác hữu cơ theo tiêu chuẩn USDA, JAS, EU cho người dân tại Thị Trấn Cần Thạnh – Huyện Cần Giờ

Chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện tổ chức Tập huấn chuyên đề hướng dẫn kỹ thuật canh tác hữu cơ theo tiêu chuẩn USDA, JAS, EU cho người dân tại Thị Trấn Cần Thạnh – Huyện Cần Giờ tại Hội trường nhà văn hóa thể thao khu phố Phong Thạnh trong sáng ngày 13/3/2022.

Báo cáo viên: ThS Trần Tuấn Anh – Viện khoa học kỹ thuật nông nghiệp miền Nam – Đoàn khối Bộ NN & PT NN

Share This