HỘI THI - GIẢI THƯỞNG

NHỮNG “CÚ CHẠM” LỊCH SỬ

Nhân loại đã chứng kiến rất nhiều cuộc Cách mạng Công nghiệp lịch sử.

Cách mạng Công nghiệp 1.0 là lần đầu tiên con người tạo ra động cơ hơi nước, từ 1.0 lên 2.0 là động cơ điện và từ 2.0 lên 3.0 là sự ra đời của Công nghệ thông tin, sử dụng điện tử để tự động hóa sản xuất. Cuộc cách mạng này thường được gọi là cuộc cách mạng máy tính hay cách mạng số.

Ngày nay, nhân loại tiếp tục chứng kiến những “cú chạm” mới với lịch sử, khi con người nghiên cứu và phát triển công nghệ AI, mở ra kỷ nguyên mới trong sự phát triển khoa học công nghệ của nhân loại, tạo ra cuộc Cách mạng 4.0.

AI được hình thành và kết nối với nhiều sản phẩm sáng tạo của con người như điện thoại thông minh, mạng xã hội, trợ lý ảo, công nghệ giám sát, chăm sóc sức khỏe, an ninh và quân sự,….. Với những lợi ích mà AI đã mang lại, chúng ta có thể tin rằng, một Kỷ nguyên mới đã và đang được hình thành.

Đăng ký tham gia Hội thi giải pháp ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI) năm 2021, chủ đề: “Nhận diện chữ tiếng Việt trong ảnh ngoại cảnh và sinh hoạt hàng ngày”, tại đây: https://aichallenge.hochiminhcity.gov.vn/

Có thể là tranh biếm họa về văn bản
Share This