HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO

Ngày hội Khoa học STEM DAY tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (Chủ nhật – 15/5/2022)

CHỈ CÒN 10 NGÀY NỮA

Sẽ diễn ra Ngày hội Khoa học STEM DAY tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (Chủ nhật – 15/5/2022).

Rất nhiều cuộc thi, sân chơi, trải nghiệm STEM hấp dẫn đang đón chờ các bạn!

Share This