TRÍ THỨC KHOA HỌC TRẺ TÌNH NGUYỆN

NÂNG CAO NHẬN THỨC BẢO VỆ RỪNG NGẬP MẶN VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO CỘNG ĐỒNG VEN BIỂN

🌳Trải qua hơn 40 năm phục hồi, hơn 20 năm được công nhận là Khu dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn của thế giới, luôn là “lá phổi xanh” của TP.HCM. Chính vì vậy, việc bảo tồn và phát triển rừng ngập mặn Cần Giờ đã và đang trở thành nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của chính quyền và người dân thành phố mang tên Bác.

🌿Hưởng ứng Ngày môi trường thế giới (05/6), Trung tâm phát triển Khoa học – Công nghệ Trẻ, chương trình Trí thức khoa học trẻ tình nguyện cùng Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp tổ chức chương trình tọa đàm cùng hộ giữ rừng, tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ rừng ngập mặn và tăng cường nhận thức về biến đổi khí hậu cho cộng đồng ven biển.

📗Chương trình có sự tham gia chia sẻ Ông Huỳnh Kim Châu – Thành viên Hội bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP. Hồ Chí Minh về nâng cao nhận thức bảo vệ rừng ngập mặn.

📘Cùng sự tham gia của ThS. Võ Ngọc Nguyên – UV.BCH Đoàn khối Bộ Tài nguyên và Môi trường với nghiên cứu biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư ven biển – Huyện Cần giờ, TP.Hồ Chí Minh.

🔰Thông qua chương trình, góp phần giáo dục nâng cao năng lực, nhận thức về vai trò của tuổi trẻ Huyện Cần Giờ, nâng cao giá trị của rừng vùng ven biển, bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn; nâng cao chức năng của rừng phòng hộ trong ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai vùng ven biển.

Share This