NHỊP SỐNG TRẺ TIN TỨC- SỰ KIỆN

LỄ CÔNG BỐ CHƯƠNG TRÌNH “100.000 CUỐN SÁCH CHO CỘNG ĐỒNG”

Sáng ngày 31/1/2024 tại Quỹ xã hội Từ thiện Tâm Nguyện Việt đã diễn ra buổi Lễ công bố chương trình “100.000 cuốn sách cho cộng đồng” nhằm xây dựng và phát triển văn hóa đọc, khẳng định vai trò, tầm quan trọng của sách; tôn vinh giá trị của sách, góp phần giữ gìn tinh hoa, văn hóa của dân tộc; qua đó nâng cao kiến thức cho người đọc ở các địa phương trên cả nước.

Từ năm 2020, Quỹ Xã hội từ thiện Tâm Nguyện Việt đã phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ triển khai chương trình “Khơi nguồn tri thức” trao tặng tủ sách và các công trình về sách cho nhiều đơn vị thụ hưởng trên khắp cả nước.

Chương trình hôm nay cũng là dịp để chúng ta nhìn lại kết quả 4 năm thực hiện Chương trình, bên cạnh đó công bố chương trình “100.000 cuốn sách cho cộng đồng” trong giai đoạn tiếp theo.

Từ năm 2020 – 2023, chương trình Khơi nguồn tri thức đã trao tặng 452 tủ sách với hơn 100.350 cuốn sách cho cộng đồng. Bên cạnh đó, chương trình cũng đã trao tặng một số công trình thư viện và tổ chức nhiều hoạt động phát huy văn hóa đọc.

Share This